Podiplomski študij statistike
Informacijska tehnologija v analizi podatkov

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/PodStat/IT.htm
vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si, Andrej.Blejec@nib.si

Urnik 2005/06
Urnik 2004/05Podiplomski študij statistike