Optimizacijske metode

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/optim/optim.htm
vladimir.batagelj@uni-lj.si
Program; FRI, univerzitetni študij

Izpiti / pisni

glej Učilnica/FRI-OPT.

Izpiti / teorija

12. september 2006, 6. junij 2006, 2. februar 2006, 24. januar 2006,
13. september 2005, 7. junij 2005, 29. marec 2005, 19. januar 2005,
9. september 2004, 3. junij 2004, 3. marec 2004, 3. februar 2004, 23. januar 2004,
27. oktober 2003, 17. september 2003, 1. julij 2003, 4. marec 2003, 30. januar 2003,
17. september 2002, 10. junij 2002, 6. februar 2002, 25. januar 2002,
18. september 2001, 4. junij 2001, 12. februar 2001, 22. januar 2001,
18. september 2000, 8. junij 2000, 20. marec 2000, 9. februar 2000, 26. januar 2000,
8. junij 1999, 5. februar 1999, 27. januar 1999, 16. september 1998.

Teoretični del izpita je pisen. Na voljo je 45 minut.
Za pozitivno oceno je pri vsakem vprašanju potrebno pokazati osnovno znanje.
Gradiva, listki, ... niso dovoljeni.
V prvih 15 minutah izpita lahko kandidat od izpita odstopi in dobi VP - 'vrnjeno prijavnico'.

Če pokaže kandidat premalo znanja (npr. pomanjkljivi ali delno napačni odgovori) dobi oceno P - ponoviti izpit iz teorije; če pa odda (lahko bi odstopil) izdelek s hudimi napakami ali brez odgovorov na vsa vprašanja, dobi oceno N - ponoviti oba dela izpita. Kandidat, za katerega je ugotovljeno, da je prepisoval ali uporabljal nedovoljena sredstva, dobi oceno G - ponoviti mora oba dela izpita.

Ocena iz kolokvija/pisnega izpita velja 1 leto.

Izpit iz teorije je praviloma 5 do 10 dni po pisnem izpitu iz reševanja nalog. Glede rokov se dogovorite z asistenti. Prav tako se z njimi dogovorite glede prijav na izpite (odjave, ...).

Za vpis ocene (ali podpis frekvence) se oglasite na govorilnih urah ali pa oddajate indeks v moj poštni predalček v vratarnici na Jadranski 19. Tam ga čez nekaj dni tudi dvignete. 'Zamudniki', ki ste izpit opravili že pred več kot pol leta, napišite na listek tudi, za kateri izpit gre in kdaj ste ga opravljali.

Literatura

 • Skripta Vladimir Batagelj: Optimizacijske metode je v pripravi.
  Kot začasna rešitev so tu dostopna nekatera poglavja v obliki PDF:
  1. del (372 K), 2. del (146 K).
 • Prosojnice Vladimir Batagelj: Optimizacijske metode 2006/07, v nastajanju.
  1. del, 2. del, 3. del, 4. del, 5. del, 6. del.
 • Zasnutek zbirke nalog Vladimir Batagelj, Matjaž Kaufman: Optimizacijske metode, naloge.
  Tekoča različica v obliki PDF (768 K).
 • Naslovi na Internetu
Nadaljnje razmnoževanje ali predelovanje skripte / zbirke ni dovoljeno!

Primeri


  18. december 2006 / 1. oktober 2001. Urnik; e-mail;
Asistenta: Alen Orbanic; e-mail. Igor Klep; e-mail.