Didaktika računalništva

Vladimir Batagelj

Opentype / Unicode


Program; PeF, FMF

Naloge

  1. Izberite vsaj 3 dobra izobraževalna gradiva/izdelke (omrežni sestavki, knjige, plakati, video, ...) in vnesite njihov opis v Katalog izbraževalnih gradiv.
    Izbrana gradiva/izdelki naj bodo 'nova' (še neopisana). Kot vrsto podatka izberite izobraževalno gradivo.
  2. Pripravite spletni sestavek na poljubno izbrano izobraževalno temo, ki bi ga lahko uporabili pri svojem pedagoškem delu (podpora predavanj, utrjevanje znanja, ...). V sestavek vključite aktivne elemente (v Javi ali Javascriptu), uporabo slogov, aktivne slike v SVGju.
  3. V programskem jeziku Logo izdelajte 'okolje' - nabor ukazov za izbrano izobraževalno temo.
Izdelke mi pošjite poZIPane po elektronski pošti, da jih pregledam.
Izdelki naj bodo primerni za prikaz na omrežju (primerna vsebina, urejenost avtorskih pravic, ...). Nekaj navodil.

Izdelki študentov

2002; 2000; 1998;

Dopis na šole za prakso 2003 (PDF); Izjava šole za prakso 2003 (PDF)
Dopis na šole za prakso 2001 (PDF) / osnutek; Podatki o praksi 2001
Dopis na šole za prakso 1999 (PDF)

Naslovi


  24. Jan 2005 / 04. Oct 1998 ; Urnik; e-mail