Učenje z računalnikom in didaktika računalništva
Projekti do 2002

Vladimir Batagelj
Vhodna stran; Program; FMF

Naloge

  1. Izberite vsaj 5 dobrih izobraževalnih gradiv/izdelkov (omrežni sestavki, programi, knjige, plakati, video, ...) in vnesite njihov opis v Katalog izbraževalnih gradiv. Kot vrsto podatka izberite izobraževalno gradivo.
    Izbrana gradiva/izdelki naj bodo 'nova' (še neopisana).
  2. Pripravite omrežni sestavek na poljubno izbrano temo, s katerim pokažete dobro poznavanje sestavin jezika HTML (prehodi znotraj in med stranmi, pisave, barve, tabele, slike, uporaba prikazovalnih programov, ...).
  3. Pripravite omrežni sestavek na poljubno izbrano izobraževalno temo, ki bi ga lahko uporabili pri svojem pedagoškem delu (podpora predavanj, utrjevanje znanja, ...). V sestavek vključite aktivne elemente (v Javi ali Javascriptu).
Izdelke mi pošjite poZIPane po elektronski pošti, da jih pregledam.
Izdelki naj bodo primerni za prikaz na omrežju (primerna vsebina, urejenost avtorskih pravic, ...). Nekaj navodil.

  28. apr 2004 / 15. feb 2000. Urnik 2002; e-mail