Verjetnost in statistika


Program; FRI, FMF

Asistenti: Martin Raič, Oliver Dragičević, Peter Kink.

Kolokviji, izpiti

Stvari okrog izvedbe izpitov urejajo asistenti - z vprašanji o kraju in času izpitov se zato obračajte nanje.

Izpit iz teorije bo v PR01 v petek, 16. junija, ob 18. uri.

Teorija
20.sep.06, 16.jun.06, 31.mar.06, 10.feb.06, 31.jan.06.

Za vpis ocene (ali podpis frekvence) se oglasite na govorilnih urah ali pa oddajate indeks v moj poštni predalček v vratarnici na Jadranski 19. Tam ga čez nekaj dni tudi dvignete.

Primer vprašanj iz teorije.

Viri


  12. jun. 2006 / 23. sep. 2005. Urnik; e-mail;