Primer izpita iz teorije

 1. Kaj je to verjetnost na G ?
  Katere so njene osnovne lastnosti?
 2. Kaj je to varianca (disperzija) slučajne spremenljivke?
  Katere so njene osnovne lastnosti?
 3. Kaj je to krepki zakon velikih števil?
  Navedi nekaj pogojev, ki zagotavljajo njegovo veljavnost.
 4. Kaj je to cenilka?
  Katere se osnovne lepe lastnosti cenilk?
  Navedi njihove definicije.

Teoretični del izpita je pisen. Na voljo je 45 minut.
Za pozitivno oceno je pri vsakem vprašanju potrebno pokazati osnovno znanje.
Gradiva, listki, ... niso dovoljeni.
V prvih 15 minutah izpita lahko kandidat od izpita odstopi in dobi VP - 'vrnjeno prijavnico'.

Če pokaže kandidat premalo znanja (npr. pomanjkljivi ali delno napačni odgovori) dobi oceno P - ponoviti izpit iz teorije; če pa odda (lahko bi odstopil) izdelek s hudimi napakami ali brez odgovorov na vsa vprašanja, dobi oceno N - ponoviti oba dela izpita. Kandidat, za katerega je ugotovljeno, da je prepisoval ali uporabljal nedovoljena sredstva, dobi oceno G - ponoviti mora oba dela izpita.

Ocena iz kolokvija/pisnega izpita velja 1 leto.

Izpit iz teorije je praviloma 5 do 10 dni po pisnem izpitu iz reševanja nalog. Glede rokov se dogovorite z asistenti.
Prav tako se z njimi dogovorite glede prijav na izpite (odjave, ...).