Uvod v operacijske raziskave
Vsebina

cilji

  • seznaniti s sodobnimi orodji
  • usposobiti za samostojne preproste analize, uporaba računalnika
  • usposobiti za sodelovanje s strokovnjaki pri zahtevnejših analizah
  • seznaniti z možnostmi OR - zahtevati analize

Predpostavke: osnove analize, linearne algebre in statistike.

št. datum gradivo tema
1 14.2.2000 Uvod
2 21.2.2000 Modeli
3 28.2.2000 Osnove teorije merjenja
4 06.3.2000 Opisna statistika
5 13.3.2000 Predstavitev podatkov s krivuljami, glajenje, regresija
6 20.3.2000 Časovne vrste (osnove)
7 27.3.2000 Osnovne porazdelitve
8 03.4.2000 Odločitvene tabele in kriteriji, pričakovana vrednost
9 10.4.2000 Odločitvena drevesa
10 17.4.2000 Saatyev postopek analitične hierarhije,
11 08.5.2000 Osnove teorije iger. Večkriterijska optimizacija,
12 15.5.2000 Metoda Monte Carlo
13 22.5.2000 Omrežja: drevesa, najcenejše poti, pretoki
14 22.5.2000 Omrežja: CPM, PERT
15 29.5.2000 Modeli upravljanja z zalogami