TEXCEH
Slovenska skupina uporabnikov TEXa
Slovenian TEX Users Group

Izkaznica / Info


Naslov/Address:
TEXCEH
Slovenska skupina uporabnikov TEXa
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia
Predsednik/President: Bojan Golli Bojan.Golli@ijs.si
(Namizno) založništvo je eno izmed pomembnejših tematskih področij Sredinega seminarja. O Knuthovih prizadevanjih je prvi poročal F. Dacar (1981).

Slovensko združenje uporabnikov TeXa se je izoblikovalo leta 1990 kot neformalna skupina, ki na bi se ukvarjala z:

Na sestanku TeXCeHa 19. maja 1993 smo sklenili, da svojo dejavnost formaliziramo kot sekcija v Slovenskem društvu Informatika.
7. jun 96; .