Josip Plemelj

LITERATURA


  1. Ivan Vidav: Josip Plemelj - Ob dvajsetletnici smrti, Ljubljana, DMFA, 1987
  2. Ivan Vidav: Josip Plemelj - Ob stoletnici rojstva, Ljubljana, DMFA, 1973
  3. Josip Plemelj: Potentialtheoretische Untersuchungen, Preisschriften der fürstl. Jablow. Gesellschaft in Leipzig, 1911