JOSIP PLEMELJ

(11.12.1873-22.5.1967)


Kazalo

  1. @ivljenjepis

  2. Znanstveno delo

  3. Bibliografija

  4. LiteraturaUniverza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko

Sestavila : Tatjana Simoni~, pedago{ka matematika, 4.letnik

Datum: oktober 1995