Komplementerne barve gredo dobro skupaj
Komplementarne barve, npr. modra in rumena, sestavljojo dobre kombinacije pri preprostih barvnih prikazovalnikih. Nekomplementarne barve, kot so rde~a in modra, modra in ~rna, rumena in bela, dajejo slab{e slike. Zlasti slabo razlo~ljiva je modra na ~rni podlagi in rumena na beli.