1107. sredin seminar
Vladimir Batagelj : Opisi podatkov in izobraževanje