RODOSLOVNO DREVO ŽIVALSTVA

Takoj na začetku opozorilo, da je tu uporabljeno rodoslovno drevo živalstva po Hadžiju, ki pa ni v splošni uporabi povsod po svetu, kajti obstajajo še mnoge drugačne razdelitve, ki temeljijo na drugačnih teorijah razvoja posameznih vrst. To drevo je trenutno porazporedilo le nevretenčarje, nadaljno klasifikacijo lahko naredi vsakdo od vas.
ph. PRAŽIVALI
 • cl.FLAGELLATA - BIČKARJI
 • cl.RHIZOPODA - KORENONOŽCI
 • cl.SPOROZOA - TROSOVCI
 • cl.CNIDOSPORIDIA
 • cl.CILIATA - MIGETALKARJI

  ph. PORIFERA - SPUŽVE

 • cl. CALCAREA
 • cl. DEMOSPONGIA
 • cl. MONAXONIDA
 • cl. KERATOSA

  ph. AMERIA - NEČLENARJI

  subph. PLATHELMINTHES - PLOSKI ČRVI

 • cl. TURBELLARIA - VRTINČARJI
 • cl. TREMATODA - SESAČI
 • cl. CESTODA - TRAKULJE

  subph. CNIDARIA - OŽIGALKARJI

 • cl. ANTHOZOA - KORALNJAKI
 • cl. SCYPHOZOA - KLOBUČNJAKI
 • cl. HYDROZOA - TRDOŽIVNJAKI

  subph. ASCHELMINTHES - VALJASTI ČRVI

 • cl. ROTATORIA - KOTAČNIKI
 • cl. NEMATODA - GLISTE
 • cl. GASTROTRICHA - TREBUHODLAČNIKI
 • cl. NEMATOMORPHA - ŽIVE NITI
 • cl. ACANTOCEPHALA
 • cl. KAMPTOZOA

  subph. MOLLUSCA - MEHKUŽCI

 • cl. APLACOPHORA
 • cl. POLYPLACOPHORA - BOKOŽIVČNIKI
 • cl. MONOPLACOPHORA
 • cl. SCAPHOPODA - SLONOVI ZOBČKI
 • cl. GASTROPODA - POLŽI
 • cl. BIVALVIA - ŠKOLJKE
 • cl. CEPHALOPODA - GLAVONOŽCI

  ph. POLYMERIA - MNOGOČLENARJI

  sph. ANNELIDA - KOLOBARNIKI

 • cl. POLYCHAETA - MNOGOŠČETINCI
 • cl. OLIGOCHAETA - MALOŠČETINCI
 • cl. HIRUDINEA - PIJAVKE

  sph. ARTHROPODA - ČLENONOŽCI

 • cl. TRILOBITA
 • cl. MEROSTOMATA
 • cl. ARACHNIDA - PAJKOVCI
 • cl. PANTOPODA
 • cl. CRUSTACEA - RAKI
 • cl. MYRIAPODA - STONOGE
 • cl. INSECTA=HEXAPODA - ŽUŽELKE

  ph. OLIGOMERIA - MALOČLENARJI

 • cl. BRACHIOPODA - RAMENONOŽCI
 • cl. CHAETOGNATHA - ŠČETINOČELJUSTNICE
 • cl. BRYOZOA - MAHOVNJAKI
 • cl. ECHINODERMATA - IGLOKOŽCI

  na začetek