ŠRI] 1. Seminar - Omrezje in izobrazevanje
5-9. junij 1995

zadnja sprememba: 8. avgust 1995

Tu si bo mogoče ogledati izdelke udeležencev tečaja Omrežje in izobraževanje (5-9. junij 1995):

Kazalo

  1. Marija Valenčak, OŠ Ledina, LJ
  2. Tatjana Vičič, OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica
  3. Uroš Dolinšek, OŠ Ledina, LJ in Vedran Tavčar, OŠ V. Kraigherja, LJ
  4. Sonja Buhvald, Gim. Ravne na Koroškem
  5. J. Kosec, SŠER
  6. Rado Likar, SGEŠ
  7. Stanko Zamuda, OŠ Velika Nedelja

ŠNaprej] ŠGor] ŠKazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 61111 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si