[Logo] [SEN]


  Logo in omrežni pregledovalnikiVsi trije najpomembnejši omrežni pregledovalniki za računalnik PC ( Netscape, MS Internet Explorer in Mosaic ) omogočajo vključevanje dodatnih prikazovalnikov za izbrane oblike podatkov - slike, filmi, besedila v PostScriptu, zvok, ....

Zbirke prikazovalnikov je mogoče dobiti na naslovih

FTP / Vlado
Prikazovalniki / Mosaic
Stroudov seznam
Shareware
Poleg prikazovalnikov lahko s pregledovalniki povežemo tudi druge programe, ki tečejo v okolju Windows - npr. Word, Corel Draw, Paint Brush,..., in MSW Logo. Pomembno je, da tak program zna upoštevati argumente podane v ukazni vrstici.

Omrežni prikazovalniki pri prikazovanju posameznih datotek upoštevajo vrsto datoteke (MIME type), ki jim jo sporoči strežnik. Če strežnik ne sporoči podatka o vrsti datoteke ali če si poskušamo ogledati datoteko z našega računalnika ( Open ... ), poskuša prikazovalnik določiti vrsto datoteke iz njenega podaljška.


Izvajanje programov v MSW Logu


Če želite, da se ob vnosu program napisanega v MSW Logu njegovo izvajanje samodejno sproži, morate na pripadajoči datoteki na koncu definicij ukazov dodati še stavek, ki zahteva izvajanje 'glavnega' ukaza.
Na primer, na datoteki roza.lg je zapisano
; Periskopov RACEK / Ferdinand in LOGO; Rozica TO Kvadrat REPEAT 4 [ FD 100 RT 90 ] END TO Rozica SETPC [255 000 255] SETPENSIZE [4 4] CS HT REPEAT 36 [ PU FD 4 PD Kvadrat LT 10 ] SETPENCOLOR [0 0 0] SETPENSIZE [1 1] PU HOME PD END Rozica
[Screen]

Izvajanje programa napisanega v Logu lahko sprožimo iz omrežnega pregledovalnika na dva načina:

 1. prikaz lokalne datoteke:
  Recimo, da se program v Logu nahaja na našem računalniku na datoteki prog.lg. Če izberemo to datoteko čez izbiro File/Open local file... jo bo pregledovalnik, ker ima podaljšek .lg, prepoznal kot datoteko vrste (MIME type) application/logo in jo zato poskusil prikazati s prikazovalnikom MSW Logo
  MSWLogo -l prog.lg
 2. izvajanje programa vgrajenega v omrežni sestavek:
  v omrežne sestavke lahko vključimo povezave na datoteke s programi v Logu. Na primer
  <a href="http://vlado.mat.uni-lj.si/educa/logo/prog.lg"> Po&#382;eni</a> program v Logu.
  kar pregledovalnik prikaže kot
  Poženi program v Logu.
  Če sedaj kliknemo na aktivno točko, bo pregledovalnik poslal omrežnemu strežniku na računalniku vlado.mat.uni-lj.si zahtevo, naj mu dostavi datoteko /educa/logo/prog.lg. Ta to stori in v glavi odgovora sporoči pregledovalniku tudi podatek o vrsti datoteke - application/logo. Zato pregledovalnik za njen prikaz uporabi ustrezni prikazovalnik - MSW Logo.
V nadaljevanju si bomo ogledali, kako MSW Logo vključimo v posamezni pregledovalnik. Vsi trije pregledovalniki omogočajo sprotno vključitev prikazovalnika ob pojavitvi datoteke neznane vrste. Vendar moramo pri MSW Logu za pravilno delovanje nastavitve kasneje popraviti. Zato si bomo raje ogledali vključevanje z uporabo nastavitvenih izbir.

Netscape


Nastavitve v Netscapu (slika)
 1. V izbiri Options/General Preferences izberite nastavitveni list Helpers.
 2. Če je Logo že med vključenimi programi, ga izberite. Sicer kliknite na gumb Create New Type ... in v okencu Configure New Mime Type, ki se pojavi, vnesite v polje Mime Type: vrednost application in v polje Mime Subtype: vrednost logo. Vnos potrdite s klikom na gumb OK.
 3. V polje File Extensions: vnesite vse možne podaljške datotek s programi v Logu. Na primer: lgo,lg,wlg.
 4. Končno v polje Action z uporabo iskalnika datotek Browse ... vnesite klic programa MSW Logo - na primer
  D:\LOGO\MSWLOGO\LOGO.EXE
 5. Klicu programa MSW Logo dodajte na konec še stikalo -l ločeno s presledkom
  D:\LOGO\MSWLOGO\LOGO.EXE -l
  in potrdite nastavitve s klikom na gumb OK. Logo je vključen v pregledovalnik Netscape.

Microsoft Internet Explorer


Nastavitve v Explorerju (slika)
 1. V izbiri View izberite možnost Options in v njej nastavitve Programs. Do vključevanja prikazovalnih programov pridete s klikom na gumb File Types ...
 2. Če je MSW Logo že v seznamu vključenih programov, ga izberete in kliknete na gumb Edit ...; sicer kliknete na gumb New Type .... V obeh primerih morate poskrbeti za podobne podatke.
 3. Vnesite opis programa-prikazovalnika MSW Logo, kot je prikazano na sliki in potrdite vse izbire. Pozor na stikalo -l pri klicu programa MSW Logo.
MSW Logo je vključen v Microsoft Internet Explorer.

Mosaic


Nastavitve v Mosaicu (slika)
 1. V izbiri Options izberite možnost Preferences.
 2. Izberite nastavitveni list Viewers.
 3. S puščico pri polju Associate Mime Type of: preglejte, katere vrste datotek so že vključene v Mosaic. Če je Logo že vključen, si lahko tekoče nastavitve ogledate in po potrebi tudi popravite. Sicer s klikom na gumb Add zahtevate dodajanje opisa nove vrste datotek. V polje Associate Mime Type of: vnesite vrednost application/logo.
 4. V polju With this/these extensions določite podaljške datotek, ki ustrezajo datotekam s programi v MSW Logu. Na primer:
  .lg,.lgo,.wlg
 5. Z uporabo iskalnika datotek Browse ... vnesite klic programa MSW Logo - na primer
  D:\LOGO\MSWLOGO\LOGO.EXE
  in mu dodajte na konec še stikalo -l ločeno s presledkom
  D:\LOGO\MSWLOGO\LOGO.EXE -l
 6. Potrdite nastavitve.
MSW Logo je vključen v Mosaic.

Strežniki


Če imate na računalniku omrežni strežnik, morate tudi v strežnikove tabele vnesti ustrezne opise datotek s programi v Logu - MIME type: application/logo in podaljški lgo,lg,wlg.
[Forward] [Back] [Start]
18. Nov 1996 / 27. Mar 1995 V.B.