Vzgoja za medije in z mediji; 8-9. maj 1997, OŠ Cirila Kosmača, Piran
Prihaja do bistvenih premikov v odnosih v trikotniku učenec, učitelj, učni pripomočki.

O določenih stvareh nekateri učenci vedo več kot učitelj. Vrsto zahtevnih matematičnih opravil zmorejo že računala. Obseg znanja in podatkov se izjemno hitro povečuje. Hitreje, varneje, individualno. Učenci s posebnimi potrebami.

Problem mere.

IT omogoča in vpliva na:

Do pravega kvantnega skoka je prišlo v začetku 90. let s pojavitvijo multimedijskih računalnikov povezanih v omrežje.


Naprej