Vzgoja za medije in z mediji; 8-9. maj 1997, OŠ Cirila Kosmača, Piran

Slovensko izobraževalno omrežje

V naslednjih letih bo večje število šol vzpostavilo svoje lastne omrežne strežnike, na katerih bodo ponudile drugim uporabnikom lastna izobraževalna gradiva. Ti so/bodo vzpostavljeni tudi na posameznih fakultetah in drugih ustanovah povezanih z izobraževanjem (muzeji, galerije, inštituti, ...). Veliko, za izobraževanje zanimivih, stvari je mogoče najti tudi na strežnikih širom po svetu.

Jeseni 1995 smo se odločili, da povežemo izobraževalne strežnike v Slovensko izobraževalno omrežje, ki naj zagotovi dostopnost posameznih strežnikov in gradiv na njih.

Eno od vodil pri izgradnji omrežja je

Pri izgradnji omrežja moramo sodelovati vsi.

Naprej