Vzgoja za medije in z mediji; 8-9. maj 1997, OŠ Cirila Kosmača, Piran

IT in izobraževanje

Izobraževanje je v bistvu prenos informacij (podatkov, postopkov, vrednot,...), ki naj posameznika usposobi za določene dejavnosti (življenje v družbi, poklic, uporabo nekega izdelka, ...).
Informacijska tehnologija je prisotna v izobraževanju že od samih začetkov: v novejšem času
Naprej