Vladimir Batagelj
Other publications


  1. Batagelj V., Pisanski T.: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj I, 1950-1966. Knjižnica Sigma 24, DZS, Ljubljana 1973.
  2. Batagelj V., Pisanski T.: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj II, 1967-1975. Knjižnica Sigma 25, DZS, Ljubljana 1976.
  3. Batagelj V.: O teorijah. Obzornik za matematiko in fiziko 25(1978)1, 1-19.
  4. Batagelj V., Hafner I.: Logika. (srednješolski učbenik), DZS, Ljubljana 1984.
  5. Batagelj V., Klavžar S.: Diskretne strukture 1 -- Logika in Množice, naloge z rešitvami. Izbrana poglavja iz matematike in računalništva 25. DMFA RS, Ljubljana 1991.
  6. Arnuš O., Batagelj V., Blaznik A., Roblek B., Strnad M.: Polinomi, Racionalne funkcije, Krivulje drugega reda. Zbirka nalog za srednje šole, 4. izdaja. DZS, Ljubljana 1991; 8. izdaja. DZS, Ljubljana 1996.
  7. Batagelj V., Klavžar S.: Diskretne strukture 2 -- Algebra in Teorija grafov, naloge z rešitvami. Izbrana poglavja iz matematike in računalništva 27. DMFA RS, Ljubljana 1992.