Projektne naloge

Zlaganje trikotnikov v kvadrat


Naloga

Za danih n, n ≤ 100, predmetov trikotne oblike so za vsak predmet p poznane velikosti njegovih stranic (ap,bp,cp). Dolžine stranic so naravna števila. Podatki so podani na datoteki ali ustvarjeni slučajno (shranjevanje na datoteko).

Sestavi program, ki bo dane predmete razporedil v notranjosti čim manjšega kvadrata, tako da se noben par predmetov ne seka.

Rešitev prikaži na sliki in izpiši na datoteko kot trojice koordinat oglišč.

 


  19. maj 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj