Projektne naloge

Zlaganje krogov v kvadrat


Naloga

Za danih n, n ≤ 100, predmetov okrogle oblike je za vsak predmet p poznana velikost njegovega polmera rp. Polmeri so naravna števila. Podatki so podani na datoteki ali ustvarjeni slučajno (shranjevanje na datoteko).

Sestavi program, ki bo dane predmete razporedil v notranjosti čim manjšega kvadrata, tako da se noben par predmetov ne seka.

Rešitev prikaži na sliki in izpiši na datoteko kot pare: ( koordinati središča, polmer ).

 


  25. maj 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj