Projektne naloge

Žiga-žaga 2 / razrez na trikotnike


Naloga

Dani n-kotnik, določen z zaporedjem koordinat oglišč
(x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), ... (xn,yn)
razreži na n-2 ploščinsko čim bolj enakih trikotnikov (določenih z oglišči) - razlika ploščin največjega in najmanjšega trikotnika naj bo čim manjša. Rešitev prikaži tudi na sliki.

Rob n-kotnika ne seče samega sebe.

 


  22. Sep 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj