Projektne naloge

Žiga-žaga / razrez na trikotnike


Naloga

Dani n-kotnik, določen z zaporedjem koordinat oglišč
(x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), ... (xn,yn)
razreži na n-2 trikotnikov (določenih z oglišči), tako da bo celotna dolžina rezov čim krajša. Rešitev prikaži tudi na sliki.

Predpostavite lahko, da rob n-kotnika ne seče samega sebe.

 


  02. Feb 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj