Projektne naloge

Prazen trak


Naloga

V pravokotniku a X b je danih n točk (prebrane ali naključno zgenerirane).

Sestavi program, ki določi "trak" čim večje širine med osnovnico a in njeno vzporednico, tako da trak v svoji notranjosti ne vsebuje nobene točke iz dane množice. Program naj rešitev prikaže tudi na sliki. Poskusi sestaviti učinkovit postopek.

MOŽNOST 1: Robova traku ne sekata robov pravokotnika (b). ali

MOŽNOST 2: Na valju s pravokotnim plaščem a X b.

 


  14. Nov 2002. Projektne naloge; e-mail
©2002 Vladimir Batagelj