Projektne naloge

Oblikovanje besedila / vrstice


Naloga

Na znakovni datoteki je natipkano besedilo. Odstavki so med seboj ločeni s prazno vrstico. Za vsak izpisljiv znak z poznamo njegovo širino w(z). Širina posamezne besede je vsota širin znakov, ki jo sestavljajo.

Pri oblikovanju besedila moramo posamezne odstavke razbiti na vrstice predpisane širine L. Besed ne delimo. Pri tem v vsaki vrstici nastane neka napaka - enaka dolžini neizkoriščenega prostora. Napaka oblikovanja celotnega odstavka je vsota napak posameznih vrstic (druge možnosti: vsota kvadratov napak, ali maksimum napak).

Sestavi program, ki bo dano besedilo razbil na vrstice, tako da bo na vsakem odstavku narejena najmanjša napaka.

 


  02. Feb 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj