Projektne naloge

Največji tetivni četverokotnik


Naloga

Na krožnici s polmerom R je podanih n točk, določenih s koti (polarne koordinate) φ1, φ2, ..., φn.

Sestavi program, ki učinkovito določi ploščinsko največji tetivni četverokotnik, ki ima za oglišča štiri od teh točk. Podatke in rešitev prikaži na sliki.

 


  8. mar 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj