Projektne naloge

Uravnotežanje


Naloga

Danih je n stvari, n ≤ 100, s celoštevilskimi masami m1,m2, m3,...,mn. Dana je še ravnotežna tehtnica z (dovolj dolgo) letvijo, na kateri so na enakih razdaljah kljukice. Na posamezno kljukico lahko obesimo največ eno izmed danih stvari.

Sestavi (učinkovit) program, ki določi uravnoteženo razmestitev vseh n stvari po kljukicah, pri čemer naj bo dolžina letve čim krajša.

 


  14. junij 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj