Projektne naloge

Zlaganje škatlic


Naloga

Danih je n <= 500 škatlic znanih velikosti ( ai, bi, ci), i = 1,..., n.

Sestavi program, ki bo določil, kako naj zložimo škatlice ene v druge, tako da bo na koncu ostalo vidnih čim manj škatlic.

Namig: pomagaj si z grafom vsebovanosti škatlic.

 


  20. Avg 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj