Projektne naloge

Razdelnica


Naloga

Danih je n točk v ravnini T1(x1, y1), T2(x2, y2), T3(x3, y3), ..., Tn(xn, yn). Preberemo jih z datoteke ali naključno zgeneriramo.

Vsaka točka ima pripisano eno od dveh barv (Modra, Rdeča).

Sestavi program, ki bo določil tako premico, ki ne gre skozi nobeno izmed danih točk, ki razdeli točke na dve čim bolj istobarvni množici. Rešitev prikaži na sliki.

 


  jul 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj