Projektne naloge

Pravokotna streha


Naloga

Dan je pravokotnik velikosti A X B in v njem n točk, določenih s koordinatami (x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn).

Sestavi učinkovit program, ki določi pravokotnik velikosti a X b (stranica a je vzporedna osi x), ki pokriva čim več danih točk. Podatke in rešitev prikaži na sliki.

 


  8. feb 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj