Projektne naloge

Po kamnih čez potok


Naloga

Bregova potoka sta pravokotnici x=0 in x=a na os x. Med njima je postavljenih n kamnov na mesta (xi, yi). Podatke preberemo ali naključno zgeneriramo.

Sestavi program, ki bo določil čim krajšo pot čez potok, pri čemer naj bo tudi najdaljši korak čim krajši.

Rešitev prikaži na sliki.

Namig: določi najprej mejni graf povezanosti med bregovoma in nato v njem najkrajšo pot.

 


  24. nov 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj