Projektne naloge

Zlaganje palčk 4


Naloga

V ravnini je podanih n palčk - vsaka določena z njeno dolžino in smerjo. Palčke lahko sestavljamo tako, da jih stikamo v krajiščih, pri čemer ohranjamo njihovo dolžino in smer (glej palčke).

Sestavi program, ki bo za dani točki A in B določil izbor (ne nujno vseh) palčk , tako da se bo iz njih sestavljena 'lomljenka', ki ima eno krajišče v točki A, z drugim krajiščem čim bolj približala točki B.

Rešitev prikaži tudi na sliki.

 


  29. november 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj