Projektne naloge

Zlaganje palčk


Naloga

V ravnini je podanih n palčk - vsaka določena z njeno dolžino in smerjo. Palčke lahko sestavljamo tako, da jih stikamo v krajiščih, pri čemer ohranjamo njihovo dolžino in smer.

figure

Sestavi program, ki bo določil sestavo iz vseh n palčk, tako da bo razdalja med začetno in končno točko sestave čim večja.

Rešitev prikaži tudi na sliki.

 


  26. maj 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj