Projektne naloge

Najmanjša točkam opisana elipsa


Naloga

Danih je n točk v ravnini T1(x1, y1), T2(x2, y2), T3(x3, y3), ..., Tn(xn, yn). Preberemo jih z datoteke ali naključno zgeneriramo.

Sestavi program, ki bo določil ploščinsko najmanjšo elipso v splošni legi, ki vsebuje vse dane točke. Rešitev prikaži na sliki.

 


  jul 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj