Projektne naloge

Številska ogrlica


Naloga

Danih je n naravnih števil a1,a2, a3,...,an, n ≤ 100.

Sestavi (učinkovit) program, ki bo dana števil razporedil v 'ogrlico', tako da se bodo sosednja števila čim manj razlikovala - da bo vsota (absolutnih) razlik med sosednima številoma na ogrlici čim manjša.

 


  20. september 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj