Projektne naloge

Ograja


Naloga

V ravnini je podanih n točk, določenih s koordinatami (x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn).

Sestavi program, ki določi ploščinsko najmanjši pravokotnik, ki v svoji notranjosti ali na robu vsebuje vse dane točke. Podatke in rešitev prikaži na sliki. Program naj bo čim bolj učinkovit ('hiter').

 


  31. mar 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj