Projektne naloge

Obkro&ži skupino


Naloga

Danih je n točk v ravnini T1(x1, y1), T2(x2, y2), T3(x3, y3), ..., Tn(xn, yn). Preberemo jih z datoteke ali naključno zgeneriramo.

Vsaka točka ima pripisano eno od dveh barv (Modra, Rdeča).

Sestavi program, ki bo določil krog, ki vsebuje največjo skupino istobarvnih točk (in nobene druge barve). Rešitev prikaži na sliki.

 


  jul 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj