Projektne naloge

Največja vrisana krožnica


Naloga

Dan je pravokotnik velikosti a X b in v njem n točk, določenih s koordinatami (x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn).

Sestavi program, ki določi največjo krožnico, ki jo lahko narišemo znotraj pravokotnika, tako da v svoji notranjosti ne vsebuje nobene od danih točk. Rešitev prikaži na sliki.

 


  14. Nov 2002. Projektne naloge; e-mail
©2002 Vladimir Batagelj