Projektne naloge

Poceni izbor


Naloga

Dana je končna množica A = { a1, a2, a3, ... an } in družina njenih nepraznih podmnožic B = { B1, B2, B3, ... Bk }. Vsak element a iz A ima določeno pozitivno vrednost v(a).

Sestavi program, ki bo v A določil čim cenejšo podmnožico C, ki vsebuje vsaj po en element iz vsake od podmnožic iz B. Cena množice C je vsota vrednosti njenih elementov.

Program naj podatke prebere z datoteke ali pa jih naključno ustvari.

 


  29. november 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj