Projektne naloge

Razpolovitev grafa


Naloga

Dan je neusmerjen graf G = (V,E). Sestavi program, ki množico točk V razbije na dve skoraj enako močni množici V1 in V2

V1V2 = ∅,   V1V2 = V   in   || V1| - | V2 || ≤ 1

tako da bo med njima čim manj povezav. Podatki o grafu so na datoteki v Pajkovem zapisu. Program naj vrne rezultat na datoteki kot Pajkovo razbitje (partition).

 


  28. Feb 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj