Projektne naloge

Dežniki


Naloga

Danih je n točk, n ≤ 1000, določenih s koordinatami (x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn). Točke preberemo z datoteke ali naključno ustvarimo (shranjevanje na datoteko).

Koliko najmanj mora biti velikih k okroglih dežnikov enake velikosti, da bodo pokrivali vseh n točk?

Sestavi učinkovit program, ki določi polmer in razmestitev dežnikov. Podatke in rešitev prikaži na sliki in izpiši na datoteko.

 


  25. maj 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj