Projektne naloge

Največji vrisani četverokotnik


Naloga

V ravnini je podanih n točk, določenih s koordinatami (x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn).

Sestavi program, ki določi ploščinsko največji četverokotnik, ki ima za oglišča štiri od teh točk in v svoji notranjosti ne vsebuje nobene izmed njih. Podatke in rešitev prikaži na sliki. Program naj bo čim bolj učinkovit ('hiter').

 


  8. mar 2003. Projektne naloge; e-mail
©2003 Vladimir Batagelj