Podiplomski študij statistike
Multivariatna analiza

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/PodStat/Mva.htm
anuska.ferligoj@uni-lj.si

Podiplomski študij statistike