Podiplomski študij statistike

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/PodStat/
vladimir.batagelj@uni-lj.si