Uporabnost omrežnih mest

Vladimir Batagelj
933. sredin seminar, 14. april 1999
Listanje po knjigi Jared Spool &: Web Site Usability: A Designer's Guide.

Ocenjevana mesta

Naslovi o uporabnosti

Krmilje

Področje

Sestavine

Povezave

Osnovne zahteve

O povezavah

Primerjave

Kako

Posebne težave pri primerjavah več kot treh stvari.

Berljivost

Običajna pravila o berljivosti odpovedo pri omrežnih sestavkih. Na stran gledamo skozi 'okno'.

S telegrafskim slogom povečamo preglednost. Leporečje zamegluje.

Prazen prostor ne povečuje učinkovitosti.

'Težnost' gumbov.

Zgleda, da dolge strani niso problem.

Slikovna oprema nima vpliva na učinkovitost.

Čas nalaganja na 28.8 modemih ni vplival na uporabnost. Dobre strani? Uporabniki so pri slikah, ki so jih ocenili za nezanimive, nalaganje prekinili - ali pa počakali.

Večina uporabnikov ne mara večsličnih slik. So pa uspešnejše pri privabljanju uporabnikov - potepanje po omrežju in iskanje podatkov sta bistveno različni stvari.

Uporabnost in všečnost mest sta slabo povezani.

Merjenje

Merili so veliko stvari. Poleg tega so naredili še dve anketi (sredi in ob koncu iskanj, ki jih je opravil posameznik). Ankete so ocenjevale posamezne značilnosti v lestvici 1 - 7. Pokazale so se velike korelacije med uspešnostjo in 3 značilnostmi: ocena je bila določena tako, da so za dano mesto povprečja ocen dobljenih za posamezno od teh treh značilnosti zmnožili in delili s 343 = 7 x 7 x 7.

Od tu izvirajo zelo nizke ocene: Če vsak da oceno 1/2, je združena ocena 1/8. Če lestvico obravnavamo kot razmernostno, je geometrična sredina smiselna združena mera - torej bi bilo množenje v redu, potrebno pa bi bilo še vzeti 3-ji koren iz zmnožka. Tedaj se 15% prelevi v 25% in 45% v 77%. Po občutku precej bolj 'realne' ocene ...