Test

Priimek in ime
1. vprašanje
Koliko robov ima kocka?
2. vprašanje
V pravoktnem trikotniku ABC je največji kot pri:
A
B
C
3. vprašanje
Ploščina paralelograma je ? od polovice produkta njegovih diagonal?
4. vprašanje
Napiši definicijo krožnice!