Izračunaj ali preveri


Andrej in Bojan se nahajata d km narazen. Čez koliko časa se bosta srečala, če začneta hkrati potovati eden proti drugemu, Andrej s hitrostjo a km/h in Bojan s hitrostjo b km/h?

a.   d = 200,   a = 10,   b = 15,   Izračunaj
b.   d = 123, a = 4.5, b = 5.2, Preveri
Vnesite podatke. Če želite, da odgovor določi program, kliknite na Izračunaj. Če pa želite, da program preveri pravilnost vašega odgovora, kliknite na Preveri in vnesite odgovor. Kot odgovor lahko vnesete tudi izraz. Na primer 200/(10+15) ali 200/25.


Razdalja: km
Andrejeva hitrost: km/h
Bojanova hitrost: km/h
Čas srečanja: h