[Kolesci] Informacijska tehnologija v izobraževanju

 

IT - Informacijska/izobraževalna tehnologijaIT in izobraževanje

Pripombe: 'Mojstrski' način učenja; Pisava; Tisk (barve).

Računalnik v izobraževanju

strojna oprema / programiranje (sistemsko/uporabniško)
vloga programiranja
BASIC
tolmačenje/prevajanje
Logo ; Papert, Mindstorms, microworlds. Učenje skozi igro/izkušnjo.

Resnick UNESCO / Education

Slovenija

Omrežje in izobraževanje

V začetku 90 let je računalnik postal širše uporaben tudi v šoli.

računalnik v izobraževanju: predmet izobraževanja, pomoč pri izobraževanju, upravljanje šole, učenje z/ob računalniku

prijazna splošna orodja, multimediji, omrežje


[Naprej] [Nazaj] [Kazalo]

Unicode: 04. nov 1998 / 11. feb 1996 / 8. jun 1995; ©V.B.