[Kolesci] Informacijska tehnologija v izobraževanju

 

Besedila / HTML


Viri

Uvod v HTML: NCSA; Dave
Priročniki za HTML: Netscape Central; 1998; HTML 2 ext; HTML Design Guide; Style Guide;
Yale C/aIM WWW Style Manual; Sun style guide
Maricopa; HTML-Kit
W3Schools HTML; Poskusi HTML
Style Sheets Reference Guide; Style Sheets
JavaScript Reference; JavaScript; DMOZ: JavaScript;
DOM/W3C; DOM;
Dynamic Duo; Dynamic Lab; Cross
Java/Sun; Gamelan;
XML
VRML

Uvod v HTML

Osnovna zgradba sestavka
 <html>
  <head>
   glava
  </head>
  <body>
    telo 
  </body>
 </html>
 
V glavi podamo splošne podatke o sestavku. Za to imamo na voljo več značk. Omenimo dve. Značka
 <title> naslov sestavka</title>
 
določi naslov sestavka. Ta naj kar se da razpoznavno določa dani sestavek. Če dano temo obravnavamo v več medseboj povezanih sestavkih, je priporočljivo v naslovu nakazati tudi pripadnost skupini. Na primer: <title> Tecaj RavIz - Uvod v HTML</title> Z značko <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"> lahko povemo, da je besedilo napisano v kodi Unicode.

V telesu pripravimo opis sestavka.

<p> odstavek
<br> nova vrsta
<hr> vodoravna črta
Tako na primer

aaaaa<p>bbbbbb<br>cccccccc<hr>ddddd ustvari izpis:

aaaaa

bbbbbb
cccccccc


ddddd

aaaaaaaa
bbbbbb
dddddddd
cccccc
<h1> Naslov </h1>

Naslov


NCSA primer

[Dol] [Naprej] [Nazaj] [Gor] [Kazalo]

11. feb 96 / 8. jun 95; ©V.B.