Kombinatorična optimizacija
Navodila za izdelavo projektnih nalog


 • za izdelavo programa uporabljajte standardna programska orodja (Delphi, C, Basic, Mathematica, Prolog, ...; brez eksotičnih knjižnic) ustrezna dani nalogi;
 • razmislite o ustreznem prikazu (znakovnem ali slikovnem) dobljenih rezultatov;
 • pri zagovoru naloge je potrebno oddati:
  • izvorno kodo programa in prevedeni program, če se program prevaja;
  • testne podatke
  • poročilo, ki vsebuje vsaj:
   • naslovnico
   • besedilo naloge
   • opis uporabljenega postopka
   • posebnosti programske izvedbe
   • navodila za uporabo
   • testne rezultate, analizo zahtevnosti
   • reference
Če izvedba naloge tako zahteva, so možna odstopanja od teh navodil le po predhodnem dogovoru.

Pri nalogah o grafih uporabljajte Pajkov zapis grafov in omrežij na datotekah, ki ga je mogoče razbrati tudi iz naslednjih primerov:

Nadaljnje primere omrežij najdete tu.

V.B.


  28. Jun 2000. Urnik; e-mail; KOpt